Site Menu

IV. ОБОРУДОВАНИЕ, УСТРОЙСТВА

1. Устройство для автоматической защиты тепловыделяющей поверхности от пережога.

Патент Азербайджана № I 20070186.

Авторы: Рамазанова Э.Э., Рзаев Т.Б.,

Усубалиев Б.Т., Вердиев Ч.М.

 

Устройство регистрирует температуру и звуковое давление в целях определения границы перехода от пузырькового кипения теплоносителя к пленочному кипению, что позволяет исключить возможность появления аварийной ситуации, повысить надежность и производительность теплоэнергетической упаковки.

 

2. Устройство для терапевтического лечения позвоночной системы.

Патент Азербайджана № I 20080111.

Автор: Рзаев Т.Б.

 

Устройство позволяет не только активировать позвоночную систему, а также осуществлять обучение поляризованным лучом нервные окончания, энергетические трассы (меридианы) и нервную систему в целом.

 

3. Устройство контроля термостойких покрытий лопаток газотурбинных двигателей.

Положительное решение по заявке № А20080191.

Авторы: Рамазанова Э.Э., Рзаев Т.Б., Усубалиев Т.Б.

 

4.  10 QKN tipli qaz mhərrikli porşneli kompressoru işə salma sulu.

Azərbaycan patenti № İ 20090127   

      Məllif: Qəhramanov H.M. , Qurbanov R.S. , Bağırov E.H. , Ramazanova E.M. , İsmaylov Ş.Z. , Fəttayeva Q.S. , Məmmədov X.Ə.

 

       

        10 QKN tipli qaz mhərrikli porşneli kompressoru işə salma sulu silindrdə porşenst fəzaya işə salma qazının verilməsindən, odlama şamlarına qığılcımın verilməsindən ibarət olub, işə salma qazı kimi muhərriklərin işlədiyi təbii qazdan istifadə edirlər, buna grə dirsəkli valın baş tərəfinə dişli arxlar vasitəsilə mhərrikin ct gc silindrlərin odlama şamlarına qığılcım verən generator və gazplayıcı birlədirən, bu halda işə salma qazının porşenst fəzaya verilməsinin porşen yuxarı l nqtəsinin 5-60 kedikdən sonra, odlama şamlarına qığılcımın verilməsini isə porşen yuxarı l nqtəsini 10-120 kedikdən sonra həyata keirirlər.